Pozvánka na zasadnutie členov IOK na Slovensku

Vážení členovia Izraelskej obchodnej komory na Slovensku,

zasadnutie členov Izraelskej obchodnej komory na Slovensku sa bude konať
17. mája 2018 (štvrtok) o 10,30 hod. v priestoroch reštaurácie LUNAPARK, Holíčska 27, Bratislava – Petržalka.
Program zasadnutia:

10,00 – 10,30 – Kontrola úhrady členských príspevkov
10,30 – Otvorenie, privítanie členov
10,40 – Informácia o účtovnej uzávierke a výsledku auditu
11,00 – Správa predsedu predstavenstva o činnosti IOK v SR od decembra 2017 do mája 2018
11,20 – Pripravované projekty na druhú polovicu roku 2018
11,40 – Diskusia – rôzne
12,00 – Záver pracovnej časti
12,05 – Príhovor veľvyslanca štátu Izrael na Slovensku J. E. Zvi A Vapniho,
12,15 – Slávnostný obed
15,00 – Záver zasadnutia

Teším sa na Vašu účasť.

S úctou,
Miloš Žiak
predseda predstavenstva