Stratená Malá Palestína / Komárno – mesto na hranici

Vážení členovia Izraelskej obchodnej komory na Slovensku,

rukopisy Stratená Malá Palestína a Komárno – mesto na hranici, ktoré budú ako pokračovanie projektu Stratené mesto tvoriť základ turistického sprievodcu po stratenej židovskej minulosti, už boli dokončené.

V súčasnosti sú oba texty v štádiu prekladu do angličtiny a maďarčiny.

Rozmnožené rukopisy o Dunajskej strede a Komárne by mala Komora slávnostne odovzdať do rúk učiteľov základných a stredných škôl v týchto mestách ešte pred 9. septembrom 2014 ako dar členov Izraelskej obchodnej komory na Slovensku a jediného tohtoročného partnera projektu, ktorým je Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku.