Valné zhromaždenie – december 2013

Vážení členovia Izraelskej obchodnej komory na Slovensku,

na poslednom zasadnutí členov Komory poctil príhovorom veľvyslanec štátu Izrael na Slovensku J.E. Alexander Ben-Zvi. Komora okrem toho do svojich radov privítala aj nových členov Ing. Jozefa Mičeka (ZIPP Bratislava), Mgr. Jozefa Semančína (Advokátska kancelária SEMANČÍN POLÁČEK) a Mgr. Radoslava Bielku (RADDA).